neděle 17. března 2013

Lomnické noviny - březen 2013

Měsíčník o dění na Lomnicku a okolí zveřejnil v pátek 15.3.2013 článek o naší iniciativě.
A doplněn je i rozhovorem se zástupcem radnice. Vydavatel nám věnoval více než jednu stránku :)
V dubnovém vydání (12.4.) se budeme podrobněji věnovat plánovanému koncertu.