úterý 26. března 2013

Otvírání obálek

Do pondělí 25.3.2013 do 16h bylo možné na adresu zadavatele podávat nabídky na zhotovení dětského hřiště.
Město obdrželo celkem 4 nabídky. Jejich hodnocení ustanovenou komisí proběhne ve čtvrtek 4.4.2013. Poté budou vyhotoveny potřebné protokoly a vše bude uveřejněno i na webu města.