pátek 15. března 2013

Veřejná zakázka malého rozsahu – výzva k podání nabídky na zhotovení dětského hřiště

V pátek 8.3.2012 byla Městem Lomnice n. Pop. rozeslána výzva téměř 20 potencionálním uchazečům. Nabídky mohou podávat nejpozději do pondělí 25.3.2013 do 16h na adresu zadavatele. Termín dokončení realizace zakázky je předpokládán nejdéle do úterý 21.5.2013.
Celý text průvodního dopisu (výzvy) a jeho přílohy (zadávací dokumentace) je zveřejněn od čtvrtka 14.3.2013 i na webu města (pozn.: od 17.4.2013 je obsah stránky nedostupný z důvodu zveřejnění nové veřejné zakázky).

Na tvorbě zadávací dokumentace jsme se významnou měrou podíleli a naší zásluhou, za níž je několik měsíců příprav a vyjednávání, je konkretizace požadovaných herních prvků, dopadových ploch a jejich umístění v prostoru parku. Termín dostavby hřiště je naopak z rozhodnutí zadavatele a nás těší, že to bude brzy!