úterý 21. května 2013

ONYX wood spol. s r.o. Prachatice

Dnes bylo zveřejněno Usnesení ze 70. schůze Rady města konané ve středu 15.5.2013, kde se uvádí:
„Rada města schvaluje na základě výsledku jednání výběrové hodnotící komise jako nejvhodnější nabídku na zakázku „Dětské hřiště Lomnice nad Popelkou“ nabídku, kterou předložila společnost ONYX wood spol. s r.o. Prachatice ve své druhé variantě. Rada města současně souhlasí s uzavřením smlouvy o předmětné dílo s uvedenou společností.“
Usnesení je k nahlédnutí na webu města.

Zároveň byl zveřejněn i Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města konaného téhož dne, jehož jednání jsme se zúčastnili.
Zápis je také k nahlédnutí na webu města.

V pondělí 20.5.2013 se konaly Hovory se starostou. Na naše otázky týkající se výstavby dětského hřiště odpovídal nejen p. Mastník ale i místostarosta Ing.Rajm.

Tolik souhrn fakt.
A co dnes říci závěrem této aktuality?
Tak třeba např. to, že lanovka určitě bude! :)