středa 8. května 2013

Otvírání obálek č. 2

Zde jsme vám sdělovali, že 4.4.2013 proběhne otvírání 4 obálek s nabídkami zhotovitelů. To skutečně proběhlo. Výsledkem ale bylo, že zadavatel využil svého práva daného v zadávacích podmínkách pod písm. K odst. 7 odmítnout všechny předložené nabídky a vyhlášení zakázky bez udání důvodu zrušit. Zakázka malého rozsahu do 1mil Kč toto umožňuje.
Obsahem zveřejného Usnesení z 68. schůze Rady města ze dne 5.4.2013 je tato zpráva:
Rada města ruší na základě doporučení výběrové komise vyhlášení veřejné zakázky na akci „Dětské hřiště Lomnice nad Popelkou“ a současně schvaluje vypsání nového výběrového řízení podle upravených podmínek.

V pondělí 15.4.2013 byla tedy Městem odeslána opět téměř 20 potencionálním uchazečům nová výzva. Nabídky mohli podávat nejpozději do pondělí 6.5.2013 do 15h na adresu zadavatele.
Celý text průvodního dopisu (nové výzvy) a jeho přílohy (nové zadávací dokumentace) je od středy 17.4.2013 zveřejněn i na webu města.
Termín dokončení realizace zakázky je sice nově posunut oproti předchozímu termínu  z 1. nabídky o celý měsíc a je předpokládán nejdéle do středy 26.6.2013, ale to nemění nic na faktu, že Městem  avízovaný termín možného otevření hřiště již do letních prázdnin 2013 je stále reálný! :)
  
Otvírání obálek č. 2 proběhlo již včera 7.5.2013. Sešlo se nyní 6 nabídek a vítězný zhotovitel je již komisí zaprotokolován a na plánované schůzi Rady města ve středu 15.5.2013 bude usnesením schválen.
Téhož dne se koná i neplánované zasedání Zastupitelstva města od 17h – máte tedy jedinečnou možnost zeptat se v diskuzi přímo zastupitelů a členů Rady, kteří byli ve výběrové komisi, na vše co Vás zajímá k definitivní podobě našeho nového dětského hřiště!! :)