pátek 23. srpna 2013

Dětské hřiště začne sloužit svému účelu v neděli 1.9.2013

Měsíčník o dění na Lomnicku a okolí „Lomnické noviny – srpen 2013“ zveřejnil v pátek 16.8.2013 článek o dostavbě hřiště. Čtenáři se zde měli poprvé možnost seznámit s definitivním termínem zprovoznění  nového areálu, který tedy připadne na poslední prázdninovou neděli odpoledne :)