O nás

Kdo jsme?
Jsme Lomničáci - povětšinou maminky a tatínkové, kterým není lhostejné, že tu nemáme dětské hřiště úměrné velikosti našeho města.

Začátek spolupráce

Dvě internetové diskuze na podzim roku 2012 ve facebook skupině Lomnice n. P. daly impuls k tomu, že nás spojily na cestě za společným cílem, a to zasadit se o urychlení vybudování dobře vybaveného dětského hřiště už v roce 2013.
Dále pokračujeme v debatách a řešení již konkrétních kroků osobně.

Vývoj a cíl
Postupem doby bylo již jasné, kde hřiště může stát a že je to prostor dostatečně rozlehlý. Bylo také dle našeho názoru jasné, že finanční prostředky dosud vyhrazené na hřiště jsou nedostačující.
Aktivně jsme se snažili prosadit navýšení rozpočtu a zároveň navrhnout, aby se z něj jednorázově pořídilo maximum herních prvků. Na doplňující vybavení se pokusíme sehnat peníze jinak a sami. Jednání mezi námi a městem byla o tvůrčí spolupráci, kdy jsme po vzájemné dohodě opravdu dosáhli vytyčeného cíle:
Hřiště bude stát již v létě roce 2013 a bude obsahovat jen herní prvky, a to jak pro děti mladší, tak i starší věkové kategorie v ceně 1 mil. Kč (cena je bez laviček, odpadkových košů a oplocení).

Naše pomoc
Máme téměř konec února 2013 - město brzy vyhlásí výběrové řízení na dodavatele celé zakázky.
A tak nastal čas, abychom se i my pokusili splnit, co jsme si dali jako další úkol – sehnat peníze na lavičky, odpadkové koše a pokud se bude dařit tak i na plot.
Klasická veřejná sbírka je běh na dlouhou trať, a proto jsme navrhli a město s tím souhlasilo, že v termínu do 1.6.2013 zrealizujeme mezi námi všemi symbolický „prodej“ placek a uspořádáme koncert. Výtěžek ze vstupného pak přičteme k výtěžku z prodeje buttonů.

Věříme, že se nám podaří společnými silami - tedy i spolu s Vámi - podpořit naši myšlenku a dětské hřiště bude nejen dostatečně velké (za schválené peníze z rozpočtu), ale také i kompletní (lavičky, odpadkové koše, popř. plot), a to za peníze ze sbírky „Lomnice sobě“.Zaznamenaná historie 

ZDE si můžete přečíst souhrnný výtah ze zápisů zasedání Zastupitelstva města za období 2010 - 2011 s tématem dětského hřiště.
Použity byly tyto veřejně přístupné dokumenty na stránkách města:
          Zápis z 2. zasedání ZM 1.12.10, 3. - 26.1.11, 5. - 20.4.11. 9. - 30.11.11

ZDE je již přehled naší aktivity od roku 2012 dosud: dopis /žádost/, výtah za zápisů zasedání Zastupitelstva města, usnesení Rady města, hovory se starostou.
Použity byly tyto veřejně přístupné dokumenty na stránkách města:
          Zápis z 13. zasedání ZM 26.9.12, 14. - 5.12.12, 15. - 23.1.13
          Usnesení z 56. schůze RM 24.10.12, 63. - 6.2.13
          Hovory se starostou 14.1.13, 18.2.13
Pro úplnost jsme naskenovali i prvotní dopis /žádost/ z 21.10.12


sepsáno 22.2.2013