Souhlas města

Dětské hřiště je v Lomnici nad Popelkou tématem číslo jedna už od roku 2006. Avšak město jako takové dosud dostatečně reprezentativní areál nemá. V roce 2006 se realizaci postavilo přednější dofinancování tří hřišť při mateřských školách, které nás od roku 2007 stály na 801.754,- Kč. Což je dohromady slušná částka, za kterou se již dá postavit pěkné hřiště. V další letech se podařilo vybudovat menší hřiště na „Cermaňáku”, ale postupem času bylo jasné, že je to málo. Bylo proto žádáno i o několikeré dotace, avšak doposud bez úspěchu.

Od loňského roku začala na tomto poli působit iniciativa rodičů, která se pravidelně na zasedáních zastupitelstva města snažila domoci výstavby nového hřiště. Po všeobecné podpoře zastupitelů a několika schůzek s vedením města je v současné době připravováno výběrové řízení na pořízení nového dětského hřiště, které bude vybudováno v prostoru bývalého Domu dětí při Smetanově ulici. Předpokládané otevření hřiště je plánováno na červen letošního roku.

Zveřejněno v investičních akcích na stránkách města